Ramen passat till Toyota Auris, Toyota Corolla från 2007-2011, på 2 Din universal stereo.

M802 stereon kan man köpa tillsammans att komplettera ram med stereon, länk tryck här